γ-бутиролактам

γ-бутиролактам
γ-butirolaktamas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. γ-butyrolactam rus. γ-бутиролактам ryšiai: sinonimas – 4-butanlaktamas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Лактамы —         внутренние циклические амиды аминокарбоновых кислот, содержащие группировку CO NH в кольце (1); таутомерная «енольная» форма Л. называется лактимной (II):                   В зависимости от типа аминокарбоновых кислот, образующих Л.,… …   Большая советская энциклопедия

  • ЛАКТАМЫ — (от лат. lac, род. падеж lactis молоко), внутренние амиды аминокислот, содержащие в цикле группировку ЧС(О) Ч NRЧ, где R H или орг. радикал. В зависимости от числа атомов в цикле различают a Л. (3 атома), b Л. (4), g Л. (5) и т. д. По… …   Химическая энциклопедия

  • N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН — (1 метил 2 пирролидон; N ме тил g бутиролактам), мол. м. 99,13; бесцв. жидкость; т. пл. 24°С, т. кип. 206 °С; 82 84 °С/10 мм рт. ст.; d204 1,0328; …   Химическая энциклопедия

  • Пирролидон — Пирролидон …   Википедия

  • Свойства некоторых лактамов — Соединение Тпл, °С Ткип, °С/мм рт. ст. 2 Азетидинон (β пропиолактам) 73 74 106/15 2 Пирролидон (γ бутиролактам) 24,6 245/760 …   Химический справочник

  • γ-butirolaktamas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. γ butyrolactam rus. γ бутиролактам ryšiai: sinonimas – 4 butanlaktamas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • γ-butyrolactam — γ butirolaktamas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. γ butyrolactam rus. γ бутиролактам ryšiai: sinonimas – 4 butanlaktamas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”